Конференция „Местните елити и модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“

Национална научна конференция „Местните елити и модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“ в памет на учения, общественик, дипломат и редовен член на БКД/БАН Атанас Петров Шопов (1855-1922) се проведе на 11 и 12 октомври 2022 г. в Панагюрище. Организатори са Историческият музей – Панагюрище и Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките. Форумът е част и от стартиралия преди година проект на института „Особености на модернизация на българското общество през „дългия XIX век“. Инициаторите на събитието имат за цел, от една страна, да поставят във фокуса на вниманието на научната общност значимото дело на Атанас Шопов, като се даде възможност то да бъде представено през погледа на съвременните научни търсения. От друга страна, амбицията е да се изнесат нови факти, аргументи и интерпретации за процеси, личности и събития, свързани с динамичния период на модернизация на българското общество през „дългия XIX век“ и ролята на местните елити в него.

Научната конференцията беше открита от директора на Историческия музей – Панагюрище доц. Атанас Шопов, а приветствия към участниците и гостите на събитието бяха отправени от областния управител на Пазарджик Трендафил Величков и ръководителя на проекта доц. Пламен Божинов. В заседанията взеха участие учени от Института за исторически изследвания – БАН, Македонския научен институт – София, университети и музеи от столицата и страната. Предвижда се материалите от конференцията да бъдат публикувани в сборник, който да привлече вниманието на широк кръг читатели. Виж Програма на конференцията.