Научна конференция „Дарителство и благотворителност в България – традиции и съвременност“

Научна конференция „Дарителство и благотворителност в България – традиции и съвременност“ бе проведена на 20-21 април в Хасково. Форума бе организиран от Института за исторически изследвания – БАН, Регионален исторически музей – Хасково и община Хасково. В конференцията взеха участие учени от Българската академия на науките, университети и музеи в страната.

В съвременното общество на разделение и конфликти съпричастието към непознатия ближен, желанието и готовността да окажеш помощ на хора в нужда, на обществото, придобиват все по-голяма значимост. Именно разбирането, че благотворителността е ценност, която трябва да бъде утвърждавана, че е нужно, особено у младото поколение, да бъде възпитавана култура на филантропия, определя избора на темата за научния форум. В конференцията бяха представени както достиженията на академичната наука в областта на историята на благотворителното дело в страната през ХІХ-ХХ в., така и развитието и проблемите, с които днес се сблъскват хората и организациите, ангажирали се с него.