Конференция „Деветнадесетомайският преврат от 1934 г. и българските националноосвободителни движения“

Уважаеми колеги,
Представяме на вашето внимание програмата на научната конференция „Деветнадесетомайският преврат от 1934 г. и българските националноосвободителни движения“., организирана от секция „История на българския национален въпрос“ на Института за исторически изследвания при Българска академия на науките и проведена на 26 юни 2024 г. в Заседателната зала на Института.