Научна конференция „Текст и исторически контекст“

На 29 и 30 март 2024 г. секция „Средновековна история“ при Института за исторически изследвания – БАН организира научна конференция на тема: „Текст и исторически контекст“. Форумът е в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Илия Илиев и се състоя в сградата на ИИстИ (бул. „Шипченски проход“52, бл. 17, Голям и Малък салон, ет. 1). Виж Програма на конференцията.