„Историческата наука в съвременния свят“ – тържествена конференция, посветена на 75-та годишнина от създаването на Института за исторически изследвания при БАН

На 16 декември 2022 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките Институтът за исторически изследвания отбеляза 75-тата годишнина от своето създаване с конференция „Историческата наука в съвременния свят“. Тържественото събитие бе открито от директора на Института проф. Даниел Вачков, а във форума взеха участие редица млади учени от звеното, за да се подчертае приемствеността между различните поколения историци и да се разкрие визията на младите изследователи за бъдещето на историческата наука.

В конференцията взеха участие: гл. ас. д-р Страхил Панайотов, гл. ас. д-р Деница Петрова, гл. ас. д-р Константин Голев, гл. ас. д-р Кръстьо Йорданов, гл. ас. д-р Стефан Димитров, ас. д-р Анелия Стоянова, ас. д-р Александър Стоянов, гл. ас. д-р Ивайло Найденов, гл. ас. д-р Чавдар Ветов, гл. ас. д-р Сия Никифорова, ас. д-р Теодор Борисов, ас. д-р Любомира Вълчева,  ас. д-р Мирена Митова, гл. ас. д-р Ирина Якимова, гл. ас. д‑р Симона Самуилова и ас. д-р Веселина Узунова.