Международна Кръгла маса „Исторически перспективи на интеграцията в Централна и Югоизточна Европа“ / “Historical Perspectives оn Integration in Central and Southeast Europe”

На 3 октомври 2023 г. в Института за история при Изследователския център за хуманитаристика в Будапеща (IH–RCH / HUN–REN) (Tóth Kálmán str. 4, ет. 7, Заседателна зала) се проведе двустранна унгарско-българска кръгла маса „Исторически перспективи на интеграцията в Централна и Югоизточна Европа“. Тя бе организирана от Българо-унгарската историческа комисия в рамките на международния научен проект „Интеграция и дезинтеграция в Централна и Югоизточна Европа, ХVII–XXI век“ и представляваше неговия заключителен етап, по време на който бяха отчетени резултатите от съвместната изследователска работа на унгарските и българските историци по темата на проекта. В работата на кръглата маса взеха участие от българска страна Ваня Стоянова, Илияна Марчева, Пенка Данова, Пенка Пейковска, а от унгарска страна – Атила Шереш, Габор Деметер, Имре Реш, Каталин Шрек, Кристиан Чаплар-Дегович, Ласло Биро, Чаба Жебьок, и др.