Кръгла маса „Българското управление във Вардарска Македония“

МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ
И
ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН

 ОРГАНИЗИРАТ

НА 19 АПРИЛ (ПОНЕДЕЛНИК) 2021 г. от 14:00 ч.

 

КРЪГЛА МАСА  НА ТЕМА

„БЪЛГАРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ (1941–1944)“

 

Заседанията ще се проведат неприсъствено. Времето за представяне на доклади е до 15 мин.

Срок за подаване на заявки – до 12 април 2021 г.

От Организационния комитет