Кръгла маса „История и политика в Югоизточна Европа“

На 26 ноември 2019 г. в заседателната зала на Института за исторически изследвания се проведе кръгла маса „ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“. Този научен форум се осъществи в рамките на съвместен проект с Института за югоизточноевропейски изследвания към Румънската академия на тема „В търсене на полезното минало: Историята като ресурс за настоящето“. Участниците ще представят и коментират в сравнителен и критичен план теми, свързани с публичните употреби на историята, политиките на паметта и отношенията между познанията за миналото и политическите императиви. Темите визират аспекти на историческата проблематика и дискусионни въпроси в историята на България и Румъния от XIX век до наши дни. Виж ПРОГРАМАТА