Кръгла маса „Международни отношения и геополитика: исторически и съвременни перспективи“

На 25 ноември се проведе онлайн кръгла маса „Международни отношения и геополитика: исторически и съвременни перспективи“. Научният форум бе организиран от Секция „Съвременна история и геополитика“ на Института за исторически изследвания към БАН.
Участие с доклади взеха: гл. ас. д-р Войн Божинов – „Монархическият институт в Княжество България, според разбиранията на Сергей Лукианов“; доц. д-р Христо Милков – „Македония в архивите на ЦРУ (1947-1953)“; гл. ас. д-р Веселина Узунова – „Ираноцентричността на Близкия изток в политиките на Великите сили след Втората световна война“; доц. д-р Румяна Чукова – „Тюркското предизвикателство пред днешна Централна Азия“.
Проведе се и научна дискусия по проблеми на международните отношения.