Kръгла маса – Москва

На 12 и 13 ноември 2019 г. в Москва се състоя Международна кръгла маса „Мирные решения проблем Юго-Восточной Европы в ХVІІІ–ХХІ вв.: дипломатические игры, общественный резонанс, исторические интерпретации“ в рамките на международната научна конференция IХ Никитинские чтения. Славяне и Россия. Славяне и Россия: проблемы государственности на Балканах (конец XVIII –ХХI вв.).

Тя е част от проекта на Института за Исторически изследвания и Института по славяноведение, финансиран от ФНИ-МОН и Российский фонд „Фундаментальных исследований“ „Русия, България, Балканите. Проблеми на войната и мира ХVІІІ-ХХІ век (митове и действителност)“.

В нея взеха участие 35 участника от България, Русия, Хърватия и Румъния. От участниците в проекта това бяха проф. Светлозар Елдъров, проф.Искра Баева, проф. Тамара Стоилова, проф. Дарина Григорова и проф. Илияна Марчева.