Кръгла маса: „Перспективи пред българо-украинското научно сътрудничество в областта на историческите изследвания.“

На 15 октомври 2019 г. в Института за исторически изследвания се проведе кръгла маса на тема: „Перспективи пред българо-украинското научно сътрудничество в областта на историческите изследвания.“ От украинска страна присъстваха председателят на Дружеството за дипломатическа история и международни отношения в Киев проф. Ирина Матяш, доц. В. Власенко от Сумския държавен университет, проф. А. Атаманенко – Национален университет „Острожка академия“, както и представители на Посолството на Украйна. От българска страна присъстваха членове на българо-украинската комисия доц. Д. Вачков, доц. Б. Нягулов, проф. И. Билярски, доц. П. Божинов и д-р И. Манасиева от Института за исторически изследвания – БАН, доц. П. Христов от Института по етнология и фолклористика – БАН, проф. Милко Палангурски от Историческия факултет на Великотърновския университет и Ваня Гезенко, старши експерт от Държавна агенция архиви.