Кръгла маса „Социално-икономически и екологически проблеми в България и Словакия през ХХ век“

Кръгла маса
Социално-икономически и екологически проблеми в България и Словакия през ХХ век
между учени от Института за исторически изследвания – БАН и Института за история – САН

Провежда се в рамките на проект ГС-САН № IC-SK/05/2023-2024, Нация – адаптация – интеграция. Социално-икономически и екологични проблеми в България и Словакия (XX–XXI век) / Nation- Adaptation – Integration. Socio-economic and Environmental Problems in Bulgaria and Slovakia (20th–21st Centuries) и Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ – МОН, ДО01-205/13.09.2022 г.

23 април 2024, София, Институт за исторически изследвания – БАН

П Р О Г Р А М А

10:15 – 10:30. Откриване

10:30 – 10:50. Проф. дин. П. Пейковска, ИИстИ-БАН, Външно-миграционната политика и нейното демографски последици в България през 20 век: Преспективи (External Migration Policies and Their Demographic Impact in Bulgaria – the 20th-century: Perspective).

10:50 – 11:10. Д-р М. Сабол – ИИ-САН, Автомобилната индустрия в Словакия през ХХ век. (The Automotive Industry in Slovakia in the 20 th century).

11:10 – 11:30. Проф. Роман Холец, ИИ-САН, Развитието на екологичните изследвания в Словакия (Environmental History in Slovakia).

11:30 – 11:50. Гл. ас. д-р Ирина Григорова, ИИстИ-БАН, Производството на „Рено“ в България (The Production of Renault in Bulgaria).

11:50 – 12:10. Ас. д-р Мирена Митова, ИИстИ-БАН, Международният панаир – Пловдив във външнотърговската политика на България по време на Студената война  (The International Fair of Plovdiv in the Foreign trade policy of Bulgaria during the Cold War).

12:10 – 12:30. Проф. Ил. Марчева, ИИстИ-БАН, Щрихи към историята на природозащитното движение в България по време на Студената война (Sketches from the History of the Environmental Movement in Bulgaria during the Cold War).

12:30 – 12:50. Д-р Виктор Рогозенски, ИИстИ-БАН, Връзките на папа Йоан Павел ІІ с България (Pope John Paul II’s relations with Bulgaria).

12:50 – 13:10. Проф. дин. Т. Готовска-Хенце, ИИстИ-БАН, Източна Европа: проблемите на прехода и антилибералната реторика (Eastern Europe: Transition Problems and the antiliberal Discourse).

13:10 – 13:30. Гл.ас д-р Ирина Якимова, ИИстИ-БАН, България в източноевропейската политика на Европейската общност в края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век (Bulgaria in European Community’s Eastern European Policy During the Late 1980s and Early 1990s).

13:30 – 14:00. Дискусия

14:00 – 15:00. Работен обяд в ресторанта на Дома на учения