Кръгли маси – Гоце Делчев

На 19 септември в град Гоце Делчев се проведоха две кръгли маси: „Гоце Делчев и героите на Илинденската епопея“ и „100 години македонски политически/патриотични организации“. Научните форуми отбелязват няколко значими годишнини: 150 години от рождението на Гоце Делчев, 119 години от Илинденско-Преображенското въстание и 100 години от основаването на Македонските патриотични организации в САЩ и Канада. Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките бе съорганизатор на кръглите маси съвместно с Македонския научен институт – София, община Гоце Делчев и Историческия музей – Гоце Делчев. В програмата бе включено и представянето на две документални изложби, посветени съответно на 150-годишнината от рождението на Гоце Делчев и 100-годишния юбилей на МПО в САЩ и Канада. В събитието взеха участие учени от Института за исторически изследвания и други звена на БАН, от СУ „Св. Климент Охридски“ и регионални исторически музеи в страната. Виж Програмите на двете кръгли маси.