Лекции на млади учени

Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките организира две публични лекции на млади научни сътрудници:

На 18 юни 2019 г.  доц. д-р Евгений Кандиларов изнесе лекция на тема: „Ролята на науката и мястото на БАН в обществено-икономическата система на социалистическа България“

На 20 юни 2019 г. ас. д-р Страхил Панайотов изнесе лекция на тема:
„Що е то клинопис и как се е пишел (с практическо упражнение по клинописане на глинени таблички)“