Лекция „Идеология и градска среда в социалистическа София“

На 5 декември 2019 г. Институтът за исторически изследвания при БАН организира публична лекция на ас. д-р Ирина Якимова на тема: „Идеология и градска среда в социалистическа София“. Тя бе проведена в рамките на цикъла „Историята през погледа на младите учени от ИИстИ-БАН“ посветен на 150-та годишнина на Българската академия на науките.

“Какви са предизвикателствата в процеса на следвоенното възстановяване и обновяване на София в годините на “народната власт”? Как социалистическата идеология бива инкорпорирана в новите представителни сгради на централната държавна власт? Как се съчетават българската архитектурна традиция и доктрината на социалистическия реализъм? Защо не беше построен Софийският Дом на Съветите?