Лекция „Международният панаир – Пловдив във външната търговия на България по време на Студената война“

Институтът за исторически изследвания при БАН организира на 16 май 2019 година публична лекция на тема: „Международният панаир – Пловдив във външната търговия на България по време на Студената война“. Тя се състоя в Големия салон в сградата на Института: бул. „Шипченски проход“ №52, бл. 17, ет. 1.

През 20-те и 30-те години на миналия век международните търговски панаира са били неизменна част от световната икономика. Те са предоставяли терен за международни търговски контакти, за сключване на сделки по мостри и за обмяна на ценна икономическа информация. Не случайно почти веднага след края на Втората световна война, когато международната търговска инфраструктура е нарушена, в страните-домакини на международни панаири се организират изложения. България, като страна домакин на международен търговски форум не прави изключение в това отношение. Но каква е ролята на Пловдивския панаир в стопанските инициативи на новата власт след 1944 г. в условията на Студената война, в обстановка на силно политическо, икономическо и идеологическо противопоставяне на страните от двата блока? На този въпрос ще потърси отговор Мирена Митова, докторант към Института за исторически изследвания при Българската академия на науките.