Лекция „Новият път на коприната – успехи, проблеми, предизвикателства“

Институтът за исторически изследвания при БАН организира публична лекция на доц. д-р Мариана Тиен на тема: „Новият път на коприната – успехи, проблеми, предизвикателства“. Тя се проведе на 28 май 2019 година в Големия салон в сградата на Института: бул. „Шипченски проход“ №52, бл. 17, ет. 1.

„Един пояс – един път“ – амбициозният мега проект на китайската дипломация, известен  като „Новият път на коприната“. Милиардите инвестиции в мащабни инфраструктурни връзки в „пояса и пътя“; изграждането на пристанища в Африка, Азия и в Европа с цел „приобщаване“ на страните, през които преминава към общия пазар; „ребалансиране на икономическата глобализация“; „нови икономически сили за глобален растеж”; изграждане на „нови платформи“ за глобално развитие; „общата съдба“ на човечеството.