Международна научна конференция „Наука и образование в средновековна България“

На 2 и 3 декември 2019 г. в Големия салон на Института за исторически изследвания – БАН (бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17) се проведе научна конференция Наука и образование в средновековна България.Форумът бе организиран от Института за исторически изследвания (Секция „Средновековна история”) и бе посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. Виж програма на конференцията