Международна научна конференция „Проф. Марин Стоянов Дринов – учен, общественик, държавник“

На 19 – 20 октомври 2018 г. в Панагюрище, родното място на проф. Марин Ст. Дринов, се проведе международна научна конференция на тема „Проф. Марин Стоянов Дринов – учен, общественик, държавник“, посветена на 180 години от рождението на големия български историк-славист, виден общественик и държавник. Организатори на научния форум бяха Община Панагюрище, Българската академия на науките, Харковския национален университет „В. Н. Каразин“, Института за исторически изследвания при БАН и Историческия музей в Панагюрище. Бяха изнесени 21 доклада и научни съобщения от учени и изследователи от различни научни институции и университети в България и Украйна. Резултатите от своите проучвания представиха както утвърдени учени, така също и млади  изследователи.

Със заявените теми в програмата бяха оформени няколко тематични кръга, в рамките на които се разискваха въпроси от живота, делото и времето на видния историк, филолог и фолклорист. Бе отделено специално внимание на мястото на М. Дринов в историографията на България, Украйна и Русия и в народната памет. На форума със свои изказвания се представиха и двама от преките наследници на панагюрския род Дринови.

Виж програма на конференцията