Научен семинар на тема „Миграцията и културноисторическото наследство“

На 25 септември 2019 г. в Заседателната зала на Дома на учения в София ще се проведе научен семинар на тема „Миграцията и културноисторическото наследство“. Форумът е в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката. Той се организира от Института за исторически изследвания със съдействието на Института по балканистика с Център по тракология и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. Участниците в семинара са от трите споменати академични институти. В техните доклади и в дискусиите ще бъдат представени и коментирани исторически и съвременни аспекти на темите за миграциите от и към българските земи и България, за наследството и настоящето на миграционните общности, за интеграционните процеси. Семинарът се вписва в потребностите от изследване и популяризиране на миграционната проблематика като градиво за обективно познание и за управление, което зачита миналите и съответства на настоящите реалности.

Вижте: Програма на семинара.