Веселина Кирилова Вачкова

E-mail: v(dot)vachkova(at)gmail(dot)com

Професионални позиции:

От 2018 г. – изследовател в Институт за исторически изследвания на БАН

2016 – 2023 директор на Исторически музей, гр. Перущица

2006 – 2015 хоноруван преподавател по Средновековна история в Националната Художествена Академия (София).

1999-2000 – хоноруван преподавател в НБУ (магистърски курс Византийско-мюсюлмански отношения 7-15 в.)

1996 – 2019 преподавател по история и история на културата в НГДЕК „Константин Кирил Философ”, София

1997 – докторска степен по история, СУ „Св. Климент Охридски“

1991 – завършено висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“ – магистърска степен специалност – История; специализация – Теория и история на културата; втора специалност – Френски език.

Основни сфери на научни интереси:

Конструиране на индивидуалните, локалните и народностните идентичности в епохата на Късната античност и Средновековието и тяхното влияние върху съвременните идентичности.

Степени на съвпадение между сведенията за миналото, съхранени в писмените и в художествените исторически паметници.

Дълбинни нива на симбиоза и отблъскване между средновековна България, Византия и Запада.

Исторически и историографски рамки на богомилската култура.

Научни специализации:

01.10.2010-01.03.2011 – Независима изследователска стипендия в ЦАИ, София. Програма Advanced Academia

01.03.-01.06.2009 – Научна специализация в NEC, Букурещ, Програма Европа

02-04.2006 – Изследователска работа в FMSH (Париж) със стипендия A. Mellon (New York)

10-11.2003 – Изследователска работа в FMSH (Париж) със стипендия A. Mellon (New York)

12.1999-02.2000 – следдокторска специализация в FMSH (Париж) със стипендия A. Mellon (New York)

Участие в проекти:

2019-2023 – Българската история в образи и документи. Проект на Институт за исторически изследвания, БАН, финансиран от МОН.

2009-2011 – координатор на проекта Byzantine Memory and the Memory of Byzantium. CAORC Washington, Изпълнител на проекта – Работна група Византия, София и ЦАИ, София

2008-2009 – Координатор на проекта Homo Byzantinus? Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris (Programme A. Mellon) Изпълнител – Работна група Византия, София

2008-2009 – координатор на изследователски екип, работещ по проекта „Малцинствата във фокуса на толерантното патриотично възпитание“. Отворено общество, София.

2007-2008 – консултант по опазване на културното наследсвто в проекта „Via Diagonalis”. ФАР ; изпълнител – Община Харманли

2007- 2008 – член на управителния съвет на проект „Предизвикателствата на национализмите“. Central European University. Изпълнител – SEAL, София

2005-2007 – Координатор на проекта Byzance vue par elle-même et par les autres. Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris (Programme A. Mellon) Изпълнител – Работна група Византия, София

2004-2010 – координатор на проекта „Работна Група Византия”, подкрепен от Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris (Programme A. Mellon)

Научни трудове

Монографии:

Автор

 • Безсмъртието: вяра, надежда, учение. Изд. ВЛССПЗБ, С., 2021
 • Богомилската алтернатива. С., 2017 // The Bogomil Alternative. S., 2017
 • Един път, един храм, един дворец и десет века история (От Скретиска до Костинброд 4-14 в.). София, Тангра ТанНакРа, 2015.
 • Сердикийският събор: 1670 години история и интерпретации. София, 2013, (изданието е подкрепено от програма Култура на Столична община).
 • Сердика е моят Рим. Градският облик и ролята на Сердика (ср. III в. – ср. VI в.)
 • Serdica is my Rome. The Urban Image and the Role of Serdica (mid-3rd – mid-6th c. AD), Sofia, Тангра ТанНакРа, 2012 (изданието е подкрепено от програма Култура на Столична община).
 • Белите пoлета в българската културна памет. С., 2010, Резюме на български и английски (издание в рамките на програма Allia на L’MSH, CAORC, La Fondation A. Mellon).
 • Les images et les réalités des frontières en Europe médiévale (III-XI s.). Превод и издание в рамките на програма Allia (L’MSH, CAORC, La Fondation A. Mellon), София, Гутенберг, 2006.
 • – Симеон Велики – пътят към короната на Запада. С, Кама, 2005, (изданието е подкрепено от програма Allia (L’MSH, CAORC, La Fondation A. Mellon).
 • Традиции на свещената война в Ранна Византия, С., 2004 (изданието е подкрепено от програма Allia (L’MSH, CAORC, La Fondation A. Mellon).
 • Въображаеми и реални граници в Ранносредновековна Европа. УИ „Св. Кл. Охридски”, 2001.

Съавтор

 • Масонството в България / Freemasonry in Bulgaria, София, 2018 (съавт. И. Жейнов, Пл. Павлов, С. Ташев, Хр. Темелски),
 • Българска национална история, т. 3. Велико Търново, 2015 (съавт. Г. Атанасов, П. Павлов)
 • Мистерията на българските стенописи, т. 2 Историята и свещената история. София, 2015 (Съавтор М. Шабаркова-Петрова)
 • Мистерията на българските стенописи, т. 1 Да докоснеш Бога. София, 2014 (Съавт. М. Шабаркова-Петрова)
 • Българи и Французи / Bulgares et Françaises, (monographie collective), Sofia, 2011

Съставителство на сборници:

 • С Тяхна помощ българите бяха свободни. Български оръжия: Античност, Средновековие и Ново време. Сборник от Национална конференция „Българските оръжия“ (Перущица, 2020), Изд. ИМ, Перущица, 2021
 • The Edict of Serdica (AD 311): Concepts and Realizations of the Idea of Religious Toleration. Papers from the international interdisciplinary conference, Sofia, April 27th-28th 2012. (In English.) Co-editor D. Dimitrov. Sofia, 2013.
 • Памет и забрава във Византия, материали от едноименен международен колоквиум, състоял се в София, СУ, ноември, 2009), С., 2011(съст. и ред. В. Вачкова, А. Миланова, Цв. Степанов)
 • Homo Byzantinus? (материали от едноименен международен колоквиум, състоял се в София, СУ, февруари, 2008). С.2009
 • Omnia Vincit Amor, Юбилеен сборник на НГДЕК в чест на проф. В. Тъпкова-Заимова, С., УИ, „Св. Кл. Охридски”, 2010 (съст. и ред. В. Вачкова, Цв. Степанов), С. 2009
 • Византия в собствените й очи и в очите на другите (материали от едноименен колоквиум, София, 2005), София, 2007, (съст. и ред. В. Вачкова, А. Миланова, Цв. Степанов)
 • Civitas Divino-Humana, сб. В чест на проф. Г. Бакалов, (изд. и ред. Цв. Степанов, В, Вачкова), София, Тангра ТанНакра, 2004
 • Над 120 студии, статии, предговори на български, английски и френски език; преводи и редакции на извори; консултации и предговори на исторически романи, и др.
 • Над 100 медийни участия с интервюта, лекции, беседи и статии на исторически теми

Учебна литература:

 • Моята България. История и цивилизации 8-12 клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. София, Просвета, 2018 (съавт. Пл. Павлов, Пл. Митев, Л. Любенова, Д. Вачков), Просвета, 2018
 • Моята България. История и цивилизации 5-7 клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. София, Просвета, 2018 (съавт. Пл. Павлов, Пл. Митев, Л. Любенова), Просвета, 2018
 • Истории на Стария свят (съавтор О. Радев). С. 2012
 • Малцинствата във фокуса на толерантното патриотично възпитание. (съавтори К. Йончева, М. Коев, А. Руневска). Отворено общество, ел издание, С. 2011 / ел. издание http://www.osf.bg/downloads/File/text_toler_vazpitanie2.pdf
 • В Търсене на истинското Средновековие (съавт. Т. Борисова-Петрова, В. Нинов) С. 2010
 • Нова история на Стария свят (съавтор О. Радев), София, 2007.
 • Учебник по История и цивилизация за 5 клас. (съавт. В. Тъпкова-Заимова, Р. Заимова, Кр. Йончева). Изд. Даниела Убенова, 2006.