Кирил Ненов

гл. ас. д-р Кирил Ненов

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Средновековна българска история

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

Магистър по история, ПУ „Паисий Хилендарски“, 2007

Научна степен и звание

Главен асистент в Института за исторически изследвания – БАН, 2018

Асистент в Института за исторически изследвания – БАН, 2015

Доктор по история (PhD), 2015

Членства в научни организации и сдружения

Асоциацията на византинистите и медиевистите в България, 2007–

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Фондация „Българско историческо наследство“, 2006–

„Bulgaria Mediaevalis“, 2010–

Участие в съвместни научни проекти

„България – извори и документи”

Индивидуален научен проект

„Просопография на Крумовата династия“ (2016–2018)

3. ПУБЛИКАЦИИ

Книги и монографии

 • Българският Златен век. Сборник в чест на цар Симеон Велики (893–927), съст. Васил Гюзелев, Илия Г. Илиев и Кирил Ненов, Пловдив 2015, XIII + 573 с.

Студии и статии

 • Значението на израза „рекше вихтоунь“ в Именника на българските князе, Старобългарска литература 37–38 (2007) 228–235.
 • Biobibliographie Veselin Beševliev (1900–1992), Bulgaria Mediaevalis 1 (2010) 469–485.
 • Geographical knowledge of the Danube Delta, c. 1200–c. 1500, in Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22–27 August 2011, III. Abstracts of Free Communications, Sofia 2011, 84.
 • The Black Sea region according to an anonymous Pisan geography, Bulgaria Mediaevalis 2 (2011) 131–140.
 • Biobibliographie Ivan Sakăzov (1895–1935), Bulgaria Mediaevalis 3 (2012) 611–615.
 • Early medieval Bulgarian seals from an auction, Bulgaria Mediaevalis 4–5 (2013–2014) 23–37.
 • Био-библиография на Илия Г. Илиев, Bulgaria Mediaevalis 6 (2015) 7–14.
 • Проф. Иван Божилов на 75 години, Исторически преглед 71/1–2 (2015) 342–351.
 • Bulgaria and the West Black Sea Coast in „Libro del conosçimiento“, 14th century, Bulgaria Mediaevalis 7 (2016) 99–115.

4. ДРУГИ

Популяризаторска дейност

 • Автор на изложбата „България в западноевропейската картография (XIII–XV век)“, 5–16 октомври 2015 г., Централно фоайе на Народната библиотека „Иван Вазов” – Пловдив.
 • Сценарист и режисьор на документалната поредица „Симеон – великият между царете“ (11 епизода по 1 час). Излъчена по ТВ канал „Дестинация България“ през 2017 г. и предоставена за свободно гледане в YouTube.
 • Организатор на Пловдивския средновековен фестивал „Животът в Пловдив през Средновековието“ – парк „Младежки хълм“, Пловдив, 22–24 юни 2018 г.