Страхил Панайотов

Ас. д-р Страхил Валентинов Панайотов

E-mail: strahil(dot)panayotov(at)gmail(dot)com

Дата на раждане 18.09.1981 г.

Място на раждане София, България

Националности Българска/Немска (натурализиран)

1. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Клинописна медицина, магия, материалност на обекти, изворознание, историография

2. АКАДЕМИЧНА КАРИЕРА

Образование

17.03. 2014  Докторска защита по асириология и древна история. Исторически факултет / Древна история и археология, Университет „Св. Климент Охридски“ София, България

22.10. 2009 Magister Artium (асириология, египтология и близкоизточна археология). Философски факултет / асириология, Университет „Руперто Карола“ Хайделберг, Германия

Специалности

2012-2011 Вавилонската медицина и магията (Свободен университет в Берлин, Германия)

2012-2010 Докторска програма по асириология (Университет „Руперто Карола“ Хайделберг, Германия)

2009-2006 Асириология, египтология и близкоизточна археология, Философски факултет / Асириология, Университет „Руперто Карола“ Хайделберг, Германия

2006-2005 Асириология и египтология (Университета в Торонто)

2005-2003 Египтология, семитски изследвания, асириология, близкоизточна археология (университет „Руперто Карола“ Хайделберг, Германия)

2002-2000 Древна история и египтология (Университет „Св. Климент Охридски“ София, България)

Заемани длъжности

2023 – 2020 Куратор по Асирийска Медицина, Британски Музей, Лондон

2022 – 2018 Асистент към секция ПИНИ на ИИИ, БАН

07. – 10. 2018  Научен сътрудник в катедра по история и културни изследвания / Древни близкоизточни изследвания, Свободен университет в Берлин, Германия

2018 – 2013  Следдипломен научен сътрудник (Postdoc) в катедра по история и културни изследвания / BabMed ERC Advanced Grant, Свободен университет в Берлин, Германия

01. – 07. 2013  Хоноруван преподавател, „Арабистика и семитология“ във Факултета по класически и нови филологии на Университет „Св. Климент Охридски“ София, България

01. – 07. 2010  Асистент към Чужди езици и култури – Египтология – НБУ, Нов Български Университет София, България

2005-2009 Тутор по акадски език – Асириология, Университет „Руперто Карола“ Хайделберг, Германия

Научна степен и звание

2022 – главен асистент ПИНИ, ИИИ, БАН

2014 – PhD

2009 – Magister Artium (асириология, близкоизточна археология, египтология)

Членства в научни организации и сдружения

2016 The International Association for Assyriology

Членства в редколегии и издателски научни съвети

peer-review pецензент за Le Journal des Médecines Cunéiformes (2018)

peer-review pецензент за  Ancient Near Eastern Studies (ANES) (2022)

Участие в съвместни научни проекти

Основни:

2020-2023 – NinMed проект на Британския Музей, финансиране от Wellcome Research Resources Grant

2013-2018 – BabMed проект Freie Universität Берлин, Германия, финансиране от European Research Council

Други:

2014 – 2020 Месопотамски текстове за очните болести заедно с Маркхам Ю. Гелер, Катедра по История на Познанието и BabMed, TOPOI, Свободен университет в Берлин; Ани Атиа, Вавилонска медицина, Histoire de la Mésopotamie, Национален център за изследване на науката, Париж, Франция

2014 – 2018 Месопотамска медицина и магия, Людек Вачин, Университет в Храдец Кралове, Чешка република

2014 – 2018 Медицински каталог от Ашур, Улрике Щайнерт, Дж. Кейл Джонсън, Ерик Шмидтхен, BabMed, TOPOI, Freie Universität Берлин, Германия

2012 – 2018 Месопотамски ритуални текстове Egalkurra, Хенри Щадхудърс, катедра по теология и религиозни изследвания в университета в Утрехт, Холандия

2011. 2017 – клиновидни текстове и амулети, Ървинг Финкел, катедра Близък изток, Британски музей Лондон, Великобритания

2010 – 2017 Автобиография на Петър Матеев, Алека Стрезова, Българска академия на науките София, България

2010 – 2014 “Assyrian Cuneiform Spotlight,” Норберт Готщайн, BASF, Лудвигсхафен / Университет „Руперто Карола“ Хайделберг, Германия

2009 – Вавилонска магия и медицина, Маркхам Ю. Гелер, Университетски колеж в Лондон, Великобритания / Катедра по История на Познанието и BabMed, TOPOI, Свободен университет в Берлин

Индивидуален научен проект

2010 – 2014 Амулетни таблички

2008-2009 Нуска, бог на светлината

Преподавателска дейност

05-07.2016 Лекции по вавилонска магия и медицина (Свободен университет в Берлин)

01.-07.2013 Въведение по Акадски език (Университет „Св. Климент Охридски“ София, България)

01.-07.2010 Лекции по близкоизточна история и въведение по Акадски език (Нов Български Университет София, България)

2011, 2009-2007 Ръководител на студенти по Акадския език (Университет „Руперто Карола“ Хайделберг, Германия)

Езици

модерни – английски, немски, основни познания по френски, италиански

древни – акадски, шумерски, основни познания по древно египетски, латински

3. ПУБЛИКАЦИИ

NinMed – Онлайн публикации

2020 – 2023 https://build-oracc.museum.upenn.edu/asbp/ninmed/pager

А. Индивидуални монографии:

2016. Tаблички с дръжка (амулетни таблички) от Месопотамия – II-I хил. пр. Хр. София: Диомира [OA]

2016. Die Lampe am Krankenbett. Untersuchungen zu altorientalischen Gebeten an den Lichtgott NuskaCuneiform Digital Library Preprints 4 [OA]

Б. Колективни трудове:

2020. Заедно с M. J. Geller. Mesopotamian Eyes Disease Texts: The Nineveh Treatise. Die babylonisch-assyrische Medizin in Texten und Untersuchungen 10. Leiden–Boston: Walter de Gruyter [OA]

2018. Заедно с L. Vacín. Mesopotamian Medicine and Magic: Studies in Honour of Markham J. Geller. Ancient Magic and Divination 14. Leiden–Boston: Brill

2017. Заедно с А. Стрезова. Петър Матеев. Автобиография, живот, спомени, дейност. София: Българска академия на науките. Проф. Марин Дринов

2014. Заедно с N. Gottstein†. Cuneiform Spotlight of the Neo- and Middle Assyrian Signs. Dresden: Islet [OA]

В. Студии и статии:

 1. 2020. Healing in Images and Texts: The Sickbed Scene. In Patients and Performative Identities: At the Intersection of the Mesopotamian Technical Disciplines and Their Clients, edited by J. Cale Johnson. Eisenbrauns, the Pennsylvania state university press. 129-158.
 2. 2020. Pros and Cons of Mesopotamian Medical Texts – in particular of Eye Disease Texts. Le Journal des Médecines Cunéiformes, 36: 1-9
 3. 2018. Magic and Medicine in Ancient Mesopotamia — A New Collection of Translations (Review article of JoAnn Scurlock, Sourcebook for Ancient Mesopotamian Medicine). Journal of the American Oriental Society 138.3: 567-573.
 4. 2018. Заедно с Henry Stadhouders, From Awe to Audacity, Stratagems for Approaching Authorities Successfully: The Istanbul Egalkura Tablet A 373. In Mesopotamian Medicine and Magic: Studies in Honour of Markham J. Geller, ed. S.V. Panayotov and L. Vacín. Ancient Magic and Divination 14. Leiden–Boston: Brill: 623-697.
 5. 2018. Заедно с L. Vacín. Preface. In Mesopotamian Medicine and Magic: Studies in Honour of Markham J. Geller, ed. S.V. Panayotov and L. Vacín. Ancient Magic and Divination 14. Leiden–Boston: Brill: xi-xv
 6. 2018. Заедно с L. Vacín. Bibliography of Markham J. Geller. In Mesopotamian Medicine and Magic: Studies in Honour of Markham J. Geller, ed. S.V. Panayotov and L. Vacín. Ancient Magic and Divination 14. Leiden–Boston: Brill: xvii-xxx
 7. 2018. Заедно с M.J. Geller, J.C. Johnson, E. Schmidtchen, U. Steinert. The Assur Medical Catalogue. In Assyrian and Babylonian Scholarly Text Catalogues: Medicine, Magic and Divination, ed. U. Steinert. Die babylonisch-assyrische Medizin in Texten und Untersuchungen 9. de Gruyter: 207-217 [OA]
 8. 2018. Notes on the Assur Medical Catalogue with Comparison to the Nineveh Medical Encyclopaedia. In Assyrian and Babylonian Scholarly Text Catalogues: Medicine, Magic and Divination, ed. U. Steinert. Die babylonisch-assyrische Medizin in Texten und Untersuchungen 9. de Gruyter: 88-118 [OA]
 9. 2018. Magico-Medical Plants and Incantations on Assyrian House Amulets. In Sources of Evil. Studies in Mesopotamian Exorcistic Lore, ed. G. Van Buylaere, M. Luukko, D. Schwemer and A. Mertens-Wagschal. Ancient Magic and Divination 15. Leiden – Boston: Brill: 192-222 [OA]
 10. 2018. Er darf keine Zwiebeln essen, (sonst) wird ihn ein Skorpion stechen Mesopotamischer magischer Kalender auf „Amulett-Tafeln“. In Texte, Medien, Kontexte, ed. J.E. Müller, C. Nouledo, and H. Stiemer. Münster: Nodus: 33-48
 11. 2017. Клинописните таблички от Котел. В А. Стрезова и С. Панайотов, Петър Матеев. Автобиография, живот, спомени, дейност. София: Българска академия на науките. Проф. Марин Дринов: 317-326 [OA]
 12. 2017. Eye Metaphors, Analogies and Similes within Mesopotamian Magico-Medical Texts. In The Comparable Body. Analogy and Metaphor in Ancient Mesopotamian, Egyptian, and Greco-Roman Medicine, ed. J.Z. Wee. Studies in Ancient Medicine 49. Leiden-Boston: Brill: 204-246 [OA]
 13. 2017. Mesopotamian Ghosts in a Modern Disguise. In Volume in Honour of Professor Peter Delev, ed. H. Popov and J. Tzvetkova. Sofia: St. Kliment Ochridski Press: 29-36 [OA]
 14. 2017. The Second Seal of Kabti-ilī-Marduk/Suhaya on a New Egibi Land Sale Contract. In From the Four Corners of the Earth. Studies in Iconography and Cultures of the Ancient Near East in Honour of F.A.M. Wiggermann, ed- D. Kertai and O. Nieuwenhuyse. Alter Orient und Altes Testament 441. Münster: Ugarit-Verlag: 153-163 [OA]
 15. 2017. How to cure a ‘headache’ in a Mesopotamian way? The Recipes Project – Food, Magic, Science, and Medicine [OA]
 16. 2017. Заедно с V. Alt, A. Borikova, M. Klein, S. Quaijtaal, and C. Richter. A Dedication to Ištar from Arbela on an ‘amulet-shaped’ tablet. Cuneiform Digital Library Notes 2017/1 [OA]
 17. 2016. Addenda and Corrigenda to ‘Fragments of the Nineveh Medical Composition IGI join UGU, JMC 27. Le Journal des Médecines Cunéiformes 28: 66-67 [OA]
 18. 2016. Fragments of the Nineveh Medical Composition IGI join UGU. Le Journal des Médecines Cunéiformes 27: 59-67 [OA]
 19. 2016. Hearing and Seeing Ghosts in Mesopotamian Magical Medicine. In Meditation and Healing. The Institute of Mind Humanities: 49-64 (in Korean) [OA]
 20. 2016. Заедно с E. Jiménez. Commentary (BRM 4 24) to Iqqur īpuš, série génerale B, Cuneiform Commentaries Project 3.8.1.B [OA]
 21. 2016. On ‘Firing Holes’ and Cuneiform Stylus. Cuneiform Digital Library Notes 2016/1 [OA]
 22. 2015. The Gottstein System Implemented on a Digital Middle and Neo-Assyrian Palaeography. Cuneiform Digital Library Notes 2015/17 [OA]
 23. 2015. The tablet of the Middle Assyrian ‘coronation’ ritual: the placement of VAT 10113 and the displacement of VAT 9978. Cuneiform Digital Library Notes 2015/7 [OA]
 24. 2015. Заедно с K. Kissiov. An administrative tablet from Puzriš-Dagān in Plovdiv, Bulgaria. Cuneiform Digital Library Notes 2015/2 [OA]
 25. 2014. Paleographical notes on KH 13 O 1178, appendix in G. Marchesi, A Bilingual Literary Text from Karkemish Featuring Marduk (with contributions by W. R. Mayer and S. V. Panayotov) (Tab. XXXII-XXXIV). Orientalia Nova Series 83: 330-340 [OA]
 26. 2014. Заедно с C. Wunsch: New Light on George Smith’s Purchase of the Egibi Archive in 1876 from the Nachlass Mathewson. In Melammu: The Ancient World in an Age of Globalization, ed. M. J. Geller. Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge 7. Berlin: Edition Open Access: 191-215 [OA]
 27. 2014. George Smith’s Identification of Karkemish: From the Account of his Assistant Mathewson. In Karkemish: An Ancient Capital on the Euphrates, ed. N. Marchetti. OrientLab 2. Bologna: AnteQuem: 44-51 [OA]
 28. 2014. Нови извори за живота на петър Матеев (Матюсън и Джордж Смит (New Sources for the life of Peter Mateev (Mathewson) and George Smith). In Tрети международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г. (Third International Congress for Bulgarian Studies, 23-26 May 2013). Sofia: St. Kliment Ohridski Press: 23-39 [OA]
 29. 2014. Update to Aššur-etel-ilāni-mukīn-apli’s inscription on tablet with handle. Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2014/2: 84-86 [OA]
 30. 2014. A Peculiar Late Babylonian Recipe for Fumigation Against Epilepsy, The Recipes Project – Food, Magic, Science, and Medicine [OA]
 31. 2014. Some Notes on Böck’s Review of BAM 7 and on Böck 2014. Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2014/1: 43-49 [OA]
 32. 2014. Заедно с M.J. Geller: «Femme fatale», Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2014/1: 35-38 [OA]
 33. 2013. Заедно с J. Llop: A Middle Assyrian Juridical Text on a Tablet with Handle. Archiv orientální 81: 223-233 [OA]
 34. 2013. A Ritual for a Flourishing Bordello. Bibliotheca Orientalis 70: 285-309
 35. 2013. A Copper Bell to Expel Demons in Berlin. Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2013/3: 80-87 [OA]
 36. 2013. Who is the client of the namburbi tablet with handle A 114 (LKA 128) in Istanbul? Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2013/1: 16-17 [OA]
 37. 2013. Асирийска царска генеалогия (Assyrian Kings Genealogy). Родознание – Genealogia 3/4: 60-78. (in Bulgarian) [OA]

Г. Научни информации, отзиви, рецензии:

 1. 2018. Magic and Medicine in Ancient Mesopotamia — A New Collection of Translations (Review article of JoAnn Scurlock, Sourcebook for Ancient Mesopotamian Medicine). Journal of the American Oriental Society 138.3: 567-573
 2. 2015. Review of Walter Farber: Lamaštu: An Edition of the Canonical Series of Lamaštu. Bulletin of the School of Oriental and African Studies 78: 599-600 [OA]
 3. 2015. Review of Loretz, O. – Hippologia Ugaritica … Mit einem Beitrag von M. Stol über Pferde, Pferdekrankheiten und Pferdemedizin in altbabylonischer Zeit. Bibliotheca Orientalis 72: 483-489 [OA]
 4. 2014. Some Notes on Böck’s Review of BAM 7 and on Böck 2014. Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2014/1: 43-49 [OA]

Д. Съставителство и редакция

гл. редактор на Mesopotamian Medicine and Magic: Studies in Honour of Markham J. Geller. Ancient Magic and Divination 14. Leiden–Boston: Brill, 2018 (Заедно с L. Vacín)

4. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:

 1. 12.Jul. 2021. University of Turin, 67th Rencontre Assyriologique Internationale. Title: Eating and Drinking when the human Eyes were Sick.
 2. 9.Jul. 2019. Collège de France, 65th Rencontre assyriologique internationale in Paris. Title: “Pros and Cons of Mesopotamian Eye Disease Texts”
 3. 17.Dec.2018. Book Centre, New Bulgarian University. Title: Book Launch of Mesopotamian Medicine and Magic: Studies in Honour of Markham J. Geller, ed. S.V. Panayotov and L. Vacín. Ancient Magic and Divination 14. Leiden–Boston.
 4. 09.Nov.2018. Tagungszentrum Bonlanden-Kloster, Medizin im Altertum (Fachschaft Altertumswissenschaften des Cusanuswerks | Bischöfliche Studienförderung). Title: The Nineveh Medical Encyclopaedia (NME)
 5. 25.Oct. 2018. Paris Diderot University. History of Science, History of Text. Title: The Nineveh Medical Encyclopaedia and similar Compendia
 6. 27.Jul. 2017. Philipps-Universität Marburg. 63rd Rencontre Assyriologique Internationale, Dealing with Antiquity – Past, Present & Future. Title: The King’s Health: The Case of Esarhaddon, Between Royal Letters and Therapeutic Texts
 7. 21.Nov. 2016. University of Cambridge. McDonald Institute for Archaeological Research. Title: Mesopotamian Eye Disease Texts
 8. 14.Oct. 2016. University of Innsbruck. Melammu Workshop 2: Literary Change in Mesopotamia and Beyond. Title: Changes and Transformations in Mesopotamian Eye Disease Texts
 9. 15.Apr. 2016. Wolfson College, Oxford. The Fifth Annual Oxford Postgraduate Conference in Assyriology (OPCA 2016). Title: The Materiality of Mesopotamian Magic and Medicine
 10. 25.Feb. 2016. University of Toronto. Seminars on the Ancient Near East. Title: Current Research of Babylonian Medicine in Berlin
 11. 18.Jan. 2016. Humboldt University Berlin. TOPOI D-1 Research Colloquium. Title: Construction of Mesopotamian Medical Knowledge
 12. 01.Dec. 2015. Freie Universität Berlin. BabMed Seminar, Greek and Babylonian Medicine – a Comparative View. Title: The Circulation of Medical Knowledge in the Ancient World and the Mesopotamian Therapeutic Texts Dealing with Eye Diseases – A Comparative View
 13. 03.Nov. 2015. Freie Universität Berlin. International conference, Practical Knowledge and Medical Practice in Ancient Mediterranean Cultures. Title: What do we know about Mesopotamian surgery – and what would we like to know?
 14. 21.Jul. 2015. Freie Universität Berlin. BabMed Annual Workshop 2, 2015, July 21-22. Title: Introduction to Fumigation in Mesopotamia
 15. 25.Jun. 2015. University of Bern. 61st Rencontre Assyriologique Internationale, Text and Image. Title: Healing in Images and Text: The Sickbed Scene
 16. 16.Apr. 2015. Würzburg University. International conference, Sources of Evil. Title: The Assur Medical Catalogue – Part I: Structure and Canonization
 17. 01.Dec. 2014. SOAS, London. Title: Medico-Magical Plants and their Incantations on Tablets with Handle (‘amulet-shaped tablets’)
 18. 23.Jul. 2014. University of Warsaw. 60th Rencontre Assyriologique Internationale, Fortune and Misfortune in the Ancient Near East. Title: Psychosomatic Problems of the Babylonian Patient
 19. 23.Jul. 2014. University of Warsaw. 60th Rencontre Assyriologique Internationale, Fortune and Misfortune in the Ancient Near East. Title: Cuneiform Spotlight of the Neo- and Middle Assyrian Signs
 20. 19.Jun. 2014. Tel Aviv University. International conference, Three Thousand Years of Textual Production and Dissemination in the Ancient Near East. Title: On the Textual Production of the Babylonian Medical Series on Fumigation
 21. 08.May 2014. Wonkwang University, Iksan, Korea. Institute of Mind Humanities’ international conference, Mediation & Healing in Asian Traditions. Title: Hearing and Seeing Ghosts in Babylonian Magical Medicine
 22. 02.May 2014. University of Chicago. The Oriental Institute’s Symposium, Body and Metaphor in Ancient Medicine. Title: Eye Disease Metaphors in Babylonian Texts
 23. 22.Oct. 2013. Freie Universität Berlin. Fourth Dahlem Seminar for the History of Ancient Sciences. Title: Divine Weapons in Mesopotamia as Analogy
 24. 18.Jul. 2013. Ghent University. 59th Rencontre Assyriologique Internationale, Law and (Dis)Order in the Ancient Near East. Title: New Features of Tablets with a Handle (‘Amulet-shaped Tablets’): Towards an Understanding of Their Function
 25. 23.May 2013. Sofia University. Third International Congress of Bulgarian Studies. Title: Нови извори за живота на Петър Матеев, (II част), Матюсън и Джордж Смит (New Sources for the Life of George Smith)
 26. 09.Nov. 2012. Sofia University. Department of Arabic and Semitic Studies. Title: Ритуал за успех на кръчмата в Двуречието от I-во хилядолетие пр. Хр. (A Ritual for Pub’s Success in Mesopotamia, I millennium BC)
 27. 30.Jun. 2012. Sofia University. Department of History and Archaeology. Title: Клинописните таблици от Котел и пътуването на котленеца Петър Матеев в Близкия Изток през 1876 г. (The cuneiform tablets from Kotel and the journey of Peter Mateev in the Near East during 1876)
 28. 08.Oct. 2011. Bayreuth University. Forschungskolloquium der Studienstiftung des deutschen Volkes in Zusammenarbeit mit der Professur für Medienwissenschaft der Universität Bayreuth. Title: Text, Form-Kontext und Fund-Kontext am Beispiel einiger altorientalischer Tontafeln mit Hemerologien
 29. 29.Apr. 2011. Weimar. Doktorandenforum Kultur der Studienstiftung des Deutschen Volkes in Weimar. Title: Altorientalische Tafeln mit Aufsatz, sog. Amuletttafeln
 30. 04-08.Jul. 2011. Rome. 57th Rencontre Assyriologique Internationale, Tradition and Innovation in the Ancient Near East. Title: Tablets with Projection, tablets in “amulet shape”

5. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения.

20.05.2021 – БнР, Изгубените градове. Епизод 2: Народ на черноглавите – образование, медицина и магии (https://bnr.bg/hristobotev/post/101470323/izgubenite-gradove-epizod-2-narod-na-chernoglavite-obrazovanie-medicina-i-magii)

18.05.2021 – БнР, Изгубените градове. Епизод 1: Народ на черноглавите – общество, език и писменост (https://bnr.bg/hristobotev/post/101469452)

02. 2021. Podcast – Thin End Of The Wedge, exploring life in the ancient Middle East. 17. Strahil Panayotov: Assyrian eye medicine (https://open.spotify.com/episode/314HnoioqUyG2XhFRqBxXw?si=GIdu6woOQ0K-hyhTpz_RyQ&utm_source=native-share-menu)

7.06.2019. Средиземноморски и Източни изследвания, НБУ, Tитанът Gилгамеш – между божественото и човешкото

16.05.2019, Зала 1 на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски,“ Tитанът Gилгамеш – между божественото и човешкото

11.03.2019Участие в предаването „Археосвят,“ с разказ за Петър Матеев и клинописните таблички от Котел (https://armymedia.bg/archives/150439, Военен телевизионен канал)

09.2017. BabMed Imagefilm (https://www.youtube.com/watch?v=zpCwror6Gm0&t=196s)

29.03.2016 Българско национално радио. Интервю за унищожаването на Палмира, Сирия (https://bnr.bg/post/100674715/asirologiat-strahil-panaiotov-palmira-moje-da-bade-vazstanovena)

15.05.2014 Минджонк медицински новини, доклад за конференция за медиация и изцеление, Уонкуан университет, Иксан (на Корейски)

6.11.2012 bTV Media Group. Телевизионно интервю за историята на Месопотамския потоп и клинописните таблички в Котел, България

04.06.2010 UNESCO.int. ‘Bulgarian museum to display winged solar disc in exhibition of new Thracian findings,’ отразява резултатите от археологическо проучване в района на Ямбол, България

Експертна дейност за държавни институции, фондации и организации.

Фото инспекции на артефакти за гранична полиция

СТИПЕНДИИ

05-06. 2017 Финансиране за гостуващ изследовател Кирил Младенов. Източник на финансиране: Dahlem Junior Host Program, Свободен университет в Берлин

2012-2010 Докторантска стипендия, пълно покриване на разходите за живот и такси за обучение. Източник на финансиране: Стипендия на Немския Народ (Studienstiftung des Deutschen Volkes)

2009-2007 Магистърска стипендия, пълно покриване на разходите за живот и такси за обучение. Източник на финансиране: Стипендия на Немския Народ (Studienstiftung des Deutschen Volkes)

03.2012 Стипендия за пътни разходи и музейно изследоване в Анкара и Истанбул: Източници на финансиране: Стипендия на Немския Народ (Studienstiftung des Deutschen Volkes) и Хайделбергска академия за висше образование (Heidelberg Graduate Academy)

08.-09. 2011 Изследователски стипендии за британските и берлинските музеи: Източници на финансиране: Стипендия на Немския Народ (Studienstiftung des Deutschen Volkes) и Хайделбергска академия за висше образование (Heidelberg Graduate Academy)

07.-09.2008 Пътни и дневни разходи за изкопни работи в Тал Амарна, Сирия; Източник на финансиране: Стипендия на Немския Народ (Studienstiftung des Deutschen Volkes)

05.2008 Пътуване в Киликия, Турция Източник на финансиране: Стипендия на Немския Народ (Studienstiftung des Deutschen Volkes)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНИ СЪБИТИЯ

10.2014 Съорганизатор на годишната работна среща на BabMed 1: Диагностика и анатомия (10 лекции), Берлин, Германия

07.2015 Организатор на годишната работна среща на BabMed 2, изцеление чрез опушване в Месопотамия и древния свят (10 лекции), Берлин, Германия

6. ДРУГИ

05.2018 Част от устна докторска защита на Регина Ул (Свободен университет в Берлин и Немски археологически институт в Берлин)

11.2017-05.2018 Бакалавърско научно ръководство на Луизе Бьотхер (Свободен университет в Берлин)

05.2017 Част от устна докторска защита на Мариус Хопе (Свободен университет в Берлин)

05.2017 Част от докторска защита на Кирил Младенов Университет „Св. Климент Охридски“ София, България)