Научна конференция „Ежедневието на империите. От средновековието до ХХ век.“

Конференцията бе организирана от Института за исторически изследвания към БАН в рамките на проекта „Ежедневието на империите“, включен в програмата за отбелязване на 150-годишнината от създаването на Българска академия на науките. Виж Програма на конференцията.