Начало на Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“

На 21.07.2022 г. с решение на Управителния съвет на БАН стартира Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ (МУПД-2), финансирана от МОН.
Виж по-подробна информация за програмата.