Научна конференция „Стопанство и търговия на средновековните Балкани“

Секция „Средновековна история“ към Института за исторически изследвания при Българската академия на науките организира научна конференция с международно участие под надслов „Стопанство и търговия на средновековните Балкани“. Научният форум се проведе на 10-11 ноември 2023 г. в Големия салон в сградата на Института за исторически изследвания, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 1,

Конференцията имаше за цел да изясни нови проблеми и дискусионни въпроси, свързани с икономическото развитие на Балканите в епохата на средните векове.

Програмата на научния форум може да бъде видяна тук.