Национална научна конференция „Индустрия, индустриално наследство, музеи“

На 8 октомври 2023 г. се навършиха 150 години от рождението на Пенчо Семов, знакова фигура в развитието на индустрията и виден благодетел не само за Габрово, но и за цялата страна. Същата година се отбелязват и 140 години от основаването на Априловския музей в Габрово, чийто първоприемник е Регионален исторически музей – Габрово. По тези два повода РИМ – гр. Габрово, в съорганизация с Института за исторически изследвания – Българска академия на науките в рамките на национален проект, одобрен от НС на ИИСтИ (Протокол №14/24.10.2023) проведоха научна конференция на 02-03 ноември 2023 г. в Габрово по темата на проекта: „ИНДУСТРИЯ, ИНДУСТРИАЛНО НАСЛЕДСТВО, МУЗЕИ“,

Учени от няколко института на БАН, от СУ “Св. Климент Охридски” и от музеите в страната дискутираха по проблемите на индустриализация и деиндустриализация на България, на историята и развитие на промишлените техники и технологии и ролята на Габрово за стопанското развитие на страната на музеите и индустриалното културно наследство.

Програмата на конференцията може да се види тук.

Материалите от конференцията ще бъдат издадени в отделен сборник, като по този начин ще бъдат отбелязани важните годишнини, ще бъде популяризирано делото на пионерите на индустриалното развитите на България и на дейността по запазване на историческата памет за тях.