Национална научна конференция по повод 185 години от рождението на проф. Марин Дринов

На 19–20 октомври 2023 г. в Панагюрище, родното място на проф. Марин Дринов, се проведе национална научна конференция „Наука, просвета, държавност и модернизация в България през XIX и началото на XX век“. Форумът бе организиран по повод 185 години от рождението на проф. М. Дринов – изтъкнат български учен, обществен деец и държавник, оставил трайна диря в развитието на науката, просветата и изграждането на новата българска държава. Организатори на конференцията бяха Община Панагюрище, Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките и Историческият музей в Панагюрище. Резултатите от своята изследователска дейност представиха както утвърдени, така и млади учени, представители на различни научни институции и университети от столицата и страната.

На форума с изказвания се включиха и двама от преките наследници на многобройния панагюрски род Дринови.