Ново издание – мемоари и дневници на Никола Стоянов

Излязоха мемоарите и дневниците на известния български финансист и общественик Никола Стоянов. Българин от Дойран, обречен на националния идеал, дипломиран математик, физик и астроном, авторитетен икономист и финансист, дългогодишен директор на Дирекцията на държавните и гарантираните от държавата дългове, общественик с разностранна ангажираност, председател на Македонски научен институт, на Съюз„Юнак“, на Съюза на периодичния печат, той се нарежда сред значимите фигури на своето време. Съзидателният му житейски път е вплетен в панорамата на  възходите и крушенията, надеждите и разочарованията на младата българска държава.  

Изданието е плод на широк издателски колектив, сред който са и имената на колегите от Института доц. д-р Даниел Вачков (автор на встъпителната студия) и гл. ас. д-р Алека Стрезова (един от авторите на изследователските бележки).