Откриване на пътуваща изложба „Рицарят на горното Фа“

На 2 септември в Берлин беше открита пътуващата изложба „Рицарят на горното Фа“, посветена на 125 години от рождението на Аспарух Лешников-Ари. Изложбата е част от европейска културна инициатива на Институт за исторически изследвания на БАН, Посолство на Федерална република Германия в София и Община Хасково, и обхваща няколко града в България и Германия. В Берлин изложбата откриха доц. д-р Владимир Златарски и нейният автор д-р Веселина Узунова, които бяха гости на Български културен институт в Берлин. Оттук нататък, изложбата ще продължи към Дрезден и Шверин до връщането ѝ в България, където ще бъде дарена на библиотеката на Националната музикална академия в София.