Полско-българска научна конференция „Извоюваната независимост – полски и български перспективи“

Полско-българска научна конференция „Извоюваната независимост – полски и български перспективисе проведе на 11 октомври 2018 г. в заседателната зала „Акад. Ив. Ев. Гешов“ на Българската академия на науките. Събитието бе организирано от Институтът за исторически изследвания – БАН, Посолството на Република Полша в София и Полският институт в София. Форумът се организира във връзка с няколко значими годишнини: 110 години от обявяването на Независимостта на България, 100 години от възстановяването на независимостта на Полша и от установяването на българо-полски дипломатически отношения.

В рамките на събитието в централното фоайе на БАН (ул. „15 ноември“) бе представена изложбата „Възраждане на Полската задгранична служба 1917-1921“.

Виж програма на конференцията

Конференцията беше отразена в полските и български медии:

  1. Кореспондентката на Полската агенция по печата (ПАП) Евгения Манолова, 11 октомври 2018 г., под заглавие „България: научна конференция и изложба на тема стогодишнината от възстановяването на независимостта на Полша“
    В публикацията конференцията ни е определена като най-важната, но не единствена полска инициатива в България във връзка с отбелязването на стогодишнината от възстановяването на независимостта на тази страна;
  2. Проф. д-р Лила Мороз-Гжелак, „Запознаване с полско-българското минало“.
  3. Седмичника „Аз Буки“ отделя специално място на събитието;
  4. В програма „Хоризонт” на БНР  за конференцията говори Ирина Недева като увод към интервюто с участвалия в нея проф. д-р Ярослав Рубаха. (Той разказва за дейността на пресбюрото на Върховния национален комитет в София в периода 1915-1918 г.).