Представяне на монографията „Аз служа! 100 години Български младежки Червен кръст (1921-2021)

На 14 октомври 2021 г. в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ бе представена монографията „Аз служа! 100 години Български младежки Червен кръст (1921-2021)“ с автори проф. Росица Стоянова и Дивна Гоцева от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. Книгата, която е част от инициативите, свързани с честването на юбилейната годишнина на Българския младежки червен кръст, беше представена от проф. д. и. н. Петър Стоянович.

В прекрасно илюстрираното монографично изследване, в обобщен вид и в развитие, са представени организационните принципи на БМЧК, неговите идеи, част от богатата му и разнообразна дейност. Търсят се отговори на поредица от въпроси: как и доколко организацията се справя със поставените задачи и цели; дали и с какво обогатява традицията на благотворителност, обществена солидарност и хуманно действие; какви са взаимоотношенията с Националното дружество, как гледа българската държава на изявите и инициативите ѝ. На базата на наличната документална база са представени и личностите, вдъхнали живот на идеите и идеалите – ръководители, членове, доброволци, щатни специалисти.