Представяне на книгата „Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация” на доц. д-р Даниел Вачков

Новата книга на доц. д-р Даниел Вачков „Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация.“ бе представена на 5 декември 2018 г.  в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ – Нова конферентна зала, Северно крило.