Представяне на книгата „Под ръка с демокрацията. 30 години „нежна революция“

На 10 декември 2019 г., в НДК в рамките на Международния коледен панаир на книгата бе представена монографията на доц. д-р Христо Милков от Института за исторически изследвания при БАН „Под ръка с демокрацията. 30 години „нежна революция“. София, Изд. „Ариадна“, 2019.

Книгата бе представена от проф. д.и.н. Милен Семков от СУ „Св. Климент Охридски“ и от доц. д-р Жеко Кьосев от Югозападния университет, Благоевград.