Представяне на книгата „Охридско утро, софийска привечер: Градовете и годините на Иван Снегаров“

 

На 28 юни 2022 г. в Големия салон на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките (бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17) бе представена книгата на д-р Димитър Христов „Охридско утро, софийска привечер: Градовете и годините на Иван Снегаров“. Монографията е издадена от академичното издателство „Проф. Марин Дринов“ и бе представена от проф. Илия Илиев.

Творческото дело на историка Иван Снегаров (1882-1971) е неразривно свързано с родния му град Охрид и родния му край – Македония. Разказът за неговия жизнен път и трудове е същевременно разказ за историческото битие на Охрид и Македония, за тяхното място в българската съдба. Книгата обхваща темата за живота и делото на учения, представени на фона на неговото време и пространство.