Представяне на монография на ас. д-р Веселина Узунова

На 4 ноември 2021 г. в Регионалния исторически музей – Хасково бе представена монографията на ас. д-р Веселина Узунова „Неразказаните истории на хасковските търговци и индустриалци“ проследяваща историята на стопанския живот на гр. Хасково в периода края на XIX в. – края на ХХ в. Тя съдържа 30 истории на местни търговци и индустриалци, заедно с 320 редки и ценни снимки и документи, събрани от семейните архиви на потомците на тези индустриални фамилии. Книгата включва справочна информация за тютюневите фирми, функционирали на територията на Хасковска околия, списък на отчуждените имоти по закона за отчуждаване на едрата градска собственост от 1948 г., родословни дървета на някои от по-големите родове и азбучен показалец на имената. Изданието от 340 страници е цветно и се издава от издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.