Представяне на сборник в памет на проф. д.и.н. Иван Божилов

На 29 януари 2019 г. в Големия салон на БАН Институтът за исторически изследвания при БАН представи двутомник в памет на проф. д. и. н. Иван Божилов: „Laudator temporis acti. Studia in memoriam Ioannis Bozilov”