Представяне на сборник „Дубровнишки документи за историята на България и българските земи XIII-XV в.“

На 14 март 2019 г. в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ бе представен вторият том на документалния сборник „Дубровнишки документи за историята на България и българските земи XIII-XV в.“ (1407-1505 г.). Издание, превод и коментар Александър Николов, Васил Гюзелев, Елена Костова, Пенка Данова и Симеон Хинковски.