Представяне на сборник „История, памет, промяна“ в чест на проф. Ангел Димитров

Сборник „История, памет, промяна“ в чест на проф. Ангел Димитров бе представен на 29 ноември 2022  г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.

Книгата е събрала студии и статии на представители на различни поколения изследователи. Основното ядро текстове са посветени на проблеми на възрожденската епоха и на широкото поле на националния въпрос. Фактологични приноси и теоретизации очертават многообразието на подходи към миналото.

Замислено като израз на почит към юбиляря, изданието предлага своеобразна панорама на изследователски интереси и важни теми и отразява значими постижения на българската академична историческа наука.

Сборникът бе представен от доц. Елена Костова и доц. Антоанета Кирилова от Института за исторически изследвания – БАН, доц. Михаил Груев от ДА „Архиви“ и Тони Николов – главен редактор на Портал Култура и списание „Култура“.