Презентация на д-р Фабио Бего

На 10 октомври 2023 г. Институтът за исторически изследвания – БАН организира презентация на д-р Фабио Бего, специализант на ИИстИ от първия етап на конкурса за млади учени българисти от чужбина в изпълнение на програмата, на тема „’В кожата на Бисмарк’: Югославия и албанско-българските отношения след Голямата война
 
Събитието се проведе в хибриден формат – в заседателната зала на Института за исторически изследвания към БАН и виртуално чрез платформа Zoom.