Публична лекция на проф. д.и.н. Иван Билярски

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“

На 14 май 2024 г. в Института за исторически изследвания, в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката, ДО01-205/13.09.2022 г. се състоя публична лекция на проф. д.ист.н. Иван Билярски на тема „Средновековното българско право“

Лекцията се проведе в хибриден формат – в заседателната зала на Института за исторически изследвания към БАН и виртуално чрез платформата Zoom, виж пълен запис на събитието.