Публична лекция „Демитологизация и ремитологизация на българо-руските отношения в българската историческа книжнина (1989-2019 г.)“

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“,  финансиран от ФНИ-МОН и Програмата посветена на 150 от основаването на БАН организира публична лекция на проф. д-р Илияна Марчева на тема „Демитологизация и ремитологизация на българо-руските отношения в българската историческа книжнина (1989-2019 г.)“.

Лекцията се състоя на 17 декември в Института за исторически изследвания – БАН, бул. Шипченски проход №52, бл. 17, 1 етаж, Големия салон.

Лекцията е посветена на предварителните резултати от проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“, който изтича през юни 2020 г. Обект на анализ са публикации на българската историческа и особено параисторическа книжнина от 1989-2019 г. Те имат голямо значение за демитологизацията и ремитологизацията на българо-руските отношения в българската книжнина в периода на смяна на геополитическия вектор на България след края на Студената война.

20191217_Lektsiya_IMartcheva_001

Image 1 of 3