Публична лекция на проф. д-р Илияна Марчева

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“

На 30 април 2024 г. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката, ДО01-205/13.09.2022 г. организира публична лекция на проф. д-р Илияна Марчева на тема
БАН и развитието на българистиката в историческа перспектива“.
Лекцията е в памет на доц. д-р Благовест Нягулов

Лекцията се проведе в хибриден формат – в заседателната зала на Института за исторически изследвания към БАН и виртуално чрез платформа Zoom, виж запис на събитието.