Публична лекция на проф. Ярослав Сухоплес

На 24 октомври 2019 г. в Експозиционната зала на Държавна агенция „Архиви“ Българската академия на науките и Институтът за исторически изследвания организираха публична лекция на проф. Ярослав Сухоплес на тема: „Дълготрайни последици от гражданската война във Финландия (1918). Въпроси около мемориала на „Противниците на фашизма“ в гробището Малми в Хелзинки.“ (лекцията бе изнесена на английски език)

Проф. Ярослав Сухоплес е специалист в областта на историята на международните отношения през ХХ век. Преподавател в университетите в Хелзинки, Калифорния (Бъркли), Вроцлав, Щчечин, Свободния и Хумболтовия в Берлин, Държавния университет в Малайзия. Работи като анализатор в Полския институт за международни отношения във Варшава (2000-2002). Посланик на Полша във Финландия (2017-2019).