Публична лекция на д-р Нергис Имамоглу

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ“

На  6 февруари 2024 г., вторник, от 15:00 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на
Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“,
финансирана от Министерство на образованието и науката се състоя 

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на д-р Нергис Имамоглу на тема
„Културни граници и етно-религиозни взаимоотношения на Балканите:
Ролята на ахийската нституция в развитието на българските еснафски организации“

Лекцията се проведе в хибриден формат – в Заседателната зала на Института за исторически изследвания към БАН (бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17)
и виртуално чрез платформа Zoom, достъпен е Пълен запис на лекцията