Публична лекция на д-р Нергис Имамоглу

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ

На 30 януари 2024 г., вторник, от 15:30 ч.  в Института за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката
бе организирана ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на д-р Нергис Имамоглу на тема:
„Балканите през погледа на Другия: Турската историография, българските извори и алтернативни подходи
за една съвместна („взаимна“) история на Балканите“

Лекцията се проведе в хибриден формат – в Заседателната зала на Института за исторически изследвания към БАН
(бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17, ет. 3) както и виртуално чрез платформа Zoom.
Виж пълен запис на лекцията