Публична лекция на проф. д-р Пенка Данова

На 12 декември 2023 г. в рамките на Общоинститутския семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“, организиран от Института за исторически изследвания – БАН, се проведе лекция на проф. д-р Пенка Данова на тема: „Българското средновековие в италиански исторически съчинения (ХІV-ХVІІ век)“.

Д-р Пенка Данова бе избрана за професор в Института за исторически изследвания – БАН през м. октомври 2023 г.  Основните ѝ изследвания са в областта на  италианските извори за българската история от Късното средновековие и Ранното ново време.

20231212_PDanova-lecture_04

Image 4 of 4