Публична лекция „Русия като фактор в историята на Балканите ХVІІІ-ХІХ в.“

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“, финансиран от ФНИ-МОН организира публична лекция на проф. д. и. н Иван Първев от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Русия като фактор в историята на Балканите ХVІІІ-ХІХ в.“

Лекцията се състоя на 3 декември, сряда, от 15:00 ч. в зала 37А на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.