Публична лекция – „Русский мир“ – доктрина, философия, „мip“

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“, финансиран от ФНИ-МОН организира

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на проф. д-р Дарина Григорова от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Русский мир“ – доктрина, философия, „мip“

Лекцията се проведе на 7 юни, петък, от 17:30 ч. в зала 37А на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.