Публична лекция „СССР и България през Втората световна война“

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“,  финансиран от ФНИ-МОН организира публична лекция  на проф. д-р Евгения Калинова от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема СССР и България през Втората световна война

Лекцията се състоя на 26 ноември, вторник, от 16:00 ч. в зала 37А на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.